חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

פיסקת מספרי השוואה

תוכן פיסקת מספרי השוואה בדוח של רואה החשבון המבקר נקבע בתקן ביקורת 78. התקן קובע כי כאשר דוחות השוואתיים לא בוקרו או בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר אחר, יש להוסיף פיסקת מספרי השוואה.

דוחות השוואתיים לא בוקרו

כאשר דוחות השוואתיים לא בוקרו, יש להוסיף פסקת מספרי השוואה ולציין בה כי הדוחות ההשוואתיים לא בוקרו.

דוחות השוואתיים בוקרו על ידי מבקר אחר

כאשר דוחות השוואתיים בוקרו על ידי מבקר אחר, יש להוסיף פסקת מספרי השוואה ולציין בה כי הדוחות ההשוואתיים בוקרו על ידי מבקר אחר, לציין את התאריך בו המבקר הוציא את חוות דעתו ואת סוג חוות הדעת.