חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

פיסקת חוות הדעת

תוכן פיסקת חוות הדעת בדוח של רואה החשבון המבקר נקבע בסעיף 6.4 בתקן ביקורת 90, ועודכן בתקן ביקורת 99.

סוגי חוות הדעת נקבעו בסעיף 8 בתקן ביקורת 72, בו נאמר כי דוח רואה חשבון מבקר יכלול אחד מאלה:

 1. דוח רואה חשבון מבקר לפי הנוסח האחיד.
 2. דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד.
  1. במקרים שאינם משפיעים על חוות דעתו של המבקר:
   • הפניית תשומת לב.
  2. במקרים המשפיעים על חוות דעתו של המבקר:
   • חוות דעת מסוייגת.
   • חוות דעת שלילית.
   • הימנעות מחוות דעת.