חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

פיסקת היקף

תוכן פיסקת ההיקף בדוח של רואה החשבון המבקר נקבע בסעיף 6.3 בתקן ביקורת 90. התקן קובע כי פסקת ההיקף נועדה לתאר את מהות הביקורת והיא תכלול את שלושת היסודות הבאים:

  1. התייחסות לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולתקנות שנקבעו ב"תקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973".
  2. תיאור תכלית ומהותה של הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר.
  3. המונח "הצגה מוטעית" המופיע בפיסקה זו מתייחס הן להצגה מוטעית שמקורה בטעות שנפלה בדוחות הכספיים והן להצגה מוטעית שמקורה בהטעיה או בתרמית הכלולים בהם.