חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

מבנה דוח רואה החשבון המבקר

מבנה דוח רואה החשבון המבקר נקבע בסעיף 6 בתקן ביקורת 90.

יסודות

תקן 90 קובע כי נוסח הדוח של רואה חשבון מבקר יכלול את היסודות הבאים:

הרחבה

בנוסף, נקבעו בתקינה פסקאות נוספות שיש לכלול בדוח רואה החשבון המבקר, בהתאם לנסיבות. הפסקאות הנוספות הן:

מידע נוסף

אין להוסיף מידע נוסף לדוח רואה החשבון המבקר שלא בהתאם לתקינה.

סקירה

דוחות סקירה שונים במהותם מדוחות מבוקרים. לכן סעיף 43 בתקן סקירה 1 קבע את מרכיביו.