חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

לשכת רואי חשבון בישראל

לשכת רואי חשבון בישראל היא גילדה מקצועית שהוקמה בשנת 1931 במטרה לאגד את רואי החשבון בישראל. החברות בלשכה נעשית בהתנדבות.

חבריה בעלי ניסיון ומוניטין רב בתחומי החשבונאות, על מנת לקדם את המקצוע הם הקימו ועדה מקצועית שהחלה לפרסם כללי חשבונאות, כללי דיווח כספי וכללי ביקורת עבור חבריה. במהלך השנים כללים אלה הפכו לכללים מקובלים במשק הישראלי.

בשנת 1997 לשכת רואי חשבון והרשות לניירות ערך הקימו את המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות שקיבל את האחריות לקבוע כללי חשבונאות מקובלים בישראל. האחריות לקביעת תקני חשבונאות עברה לגוף נפרד אך הלשכה ממשיכה לקבוע תקני ביקורת, נהלי ביקורת וכללי אתיקה לעוסקים במקצוע.

לשכת רואי חשבון בישראל חברה בגופי תקינה חשבונאיים בינלאומיים, היא מקיימת קשר בין ישראל לגופים אלה ומקדמת אימוץ תקנים וסטנדרטים בינלאומיים בישראל.