חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

כותרת והפנייה

הכותרת של דוח רואה החשבון המבקר, כפי שנקבע בסעיף 6.1 בתקן ביקורת 90, משמשת לשתי מטרות:

  1. כותרת הדוח.
  2. הפנייה.

בכותרת מציין רואה החשבון המבקר את סוג הדוח, ובהפנייה את הגוף עבורו בוצעה הביקורת.

כותרת הדוח

בכותרת מצוין סוג הדוח. ברוב המקרים כותרת הדוח היא שמו של הדוח, דהיינו "דוח רואה החשבון המבקר". במקרה בו מתבצעת ביקורת משותפת (Joint Venture), מצב בו יותר ממשרד אחד מבצע את עבודת הביקורת, משתנה כותרת הדוח ל- "דוח רואי החשבון המבקרים".

הפנייה

בהפניה מצוין הגוף עבורו בוצעה עבודת הביקורת ואליו מופנה הדוח. הגוף המזמין יתואר בשני חלקים – תפקידו של המזמין והישות המשפטית לה הוא שייך.

בחברות מדובר ב- "בעלי המניות של …"
בעמותה מדובר ב- "חברים של …"
בשותפויות מדובר ב- "שותפים של …"