חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

הרשות לניירות ערך בישראל

סמל מדינת ישראל

הרשות לניירות ערך בישראל היא יחידה ממשלתית העוסקת ברגולציה בתחום ניירות הערך. הרשות הוקמה מתוקף חוק ניירות הערך, התשכ"ח-1968.

מתוקף תפקידה הרגולטורי הרשות נותנת את דעתה על כללי החשבונאות המקובלים בישראל, היות ולהם השפעה רבה על הדוחות הכספיים של הגופים הציבוריים.

בשנת 1997 הרשות לניירות ערך הגיעה להסכם מסגרת עם לשכת רואי חשבון בישראל להקמת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובכך הוציאה את האחריות לקביעת כללי חשבונאות מקובלים בישראל מלשכת רואי החשבון לגוף נפרד בו הרשות משמשת כשותפה שווה ללשכה.