חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית

מוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית

המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית היא ועדה מקצועית בחטיבת "חשבונאות בקרה ודיווח" בחשב הכללי, במשרד האוצר. המוסד עוסק בכתיבת תקינה חשבונאית למגזר הממשלתי במטרה לשפר את טיב הדיווח הכספי בממשלה ולספק סטנדרטים חשבונאיים החיוניים ליעילות ולאפקטיביות של המערכת הדמוקרטית.

המוסד הוקם בהחלטת ממשלה, בעקבות רפורמה שהתקבלה בחודש יולי 2004 על פי המלצת החשב הכללי, על מנת לאמץ את התקינה החשבונאית הבינלאומית במגזר הציבורי ולעבור מדיווח על בסיס מזומן לדיווח על בסיס מצטבר.

עבודת הוועדה המקצועית מתבססת בעיקרה על עבודת הוועדה הבינלאומית לתקינה חשבונאית למגזר הציבורי (IPSASB).