חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) הוא גוף מקצועי עצמאי שעוסק בתקינה חשבונאית. המוסד הוקם באפריל 2001 בלונדון כיורש של הועדה הבינלאומית לתקינה (IASC), במטרה לקדם את התקינה החשבונאית.

המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות נטל את האחריות לקביעת תקני חשבונאות מידי הועדה הבינלאומית לתקינה. תקני ה-IAS שתוקנו בעבר על ידי הועדה לתקינה, אומצו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות וכדי להבדיל בין התקנים החדשים לישנים שמות התקנים החדשים של המוסד לתקינה נקראים תקני IFRS.

התקינה האיכותית של המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות הביאה לכך כי מדינות רבות בעולם החלו לאמץ תקינה זו. באוגוסט 2003, כ-113 מדינות אפשרו לאמץ את התקינה הבינלאומית ו-85 מדינות חייבו לאמץ אותה. למידע עדכני לדצמבר 2012, ראו מפה של מדינות הנדרשות לאמץ תקינה בינלאומית.

בישראל אימץ המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקני ה-IFRS בחברות הציבוריות החל מהרבעון הראשון 2008, עם אפשרות לאימוץ מוקדם מיום 31 ביולי 2006. חברות פרטיות אינן נדרשות לאמץ תקינה בינלאומית, אך הן רשאיות לעשות כן.