חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

ביאורים לדוחות הכספיים

הביאורים לדוחות הכספיים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות כספיים. מטרתם להוסיף מידע נוסף שאינו כלול בדוחות הכספיים ולפרט את מרכיבי הדוחות.

מבנה

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים נספחים לדוחות ובהם מוצג מידע מורחב על פריטים שונים מהדוחות הכספיים. הביאורים יכולים מציגים מידע כללי ו/או מידע כספי.

נתוני השוואה

הביאורים לדוחות הכספיים יכול להכיל מספרי השוואה לתקופות קודמות, לצורך השוואה.

דוח רואה החשבון המבקר

הביאורים אינם מוזכרים בדוח רואה החשבון המבקר. היות והביאורים הם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים, ציון הדוחות שבוקרו מכיל את נספחיו (הביאורים).